WidgetClub

[iOS]Làm cách nào để tạo Chủ đề?

WidgetClub

Bạn cần một ứng dụng chuyên dụng để tùy chỉnh màn hình chính theo phong cách! Đây là phiên bản cuối cùng của ứng dụng trang phục có tất cả các chất liệu trang phục!

Kiểm tra ứng dụng này

Q. Chính xác thì chủ đề là gì?

Chủ đề là một tập hợp các tiện ích, biểu tượng và hình nền trong một gói trọn gói để tùy chỉnh màn hình chính của bạn!

Bằng cách tạo và đăng chủ đề, bạn có thể chia sẻ bộ tùy chỉnh màn hình chính của mình với những người dùng WidgetClub, bạn bè, gia đình và đối tác khác 😘.

Bạn có thể tạo và đăng chủ đề để chia sẻ với những người dùng, bạn bè, gia đình và đối tác khác của WidgetClub. Bạn có thể tạo màn hình chính phù hợp cho bạn bè, đối tác hoặc gia đình của mình. Bạn có thể chia sẻ các hình minh họa và sáng tạo của mình với khán giả toàn cầu của WidgetClub.


Làm cách nào để tạo chủ đề trên WidgetClub?

1. Nhấn vào nút + trên thanh công cụ ở cuối màn hình chính và chọn "Chủ đề"

2. Bạn sẽ được đưa đến màn hình sau, vui lòng đặt từng hình nền, gói biểu tượng và tiện ích.


3.Khi bạn đã thực hiện tất cả các kết hợp, hãy chuyển đến "tiếp theo" và xem bản xem trước và khi bạn hài lòng, hãy đăng nó!

Mẹo 1: Nhập tiêu đề hoặc thẻ để giúp những người dùng WidgetClub khác tìm thấy thiết kế của bạn dễ dàng hơn 👶💓

Mẹo 2: Bạn có thể thay đổi cài đặt hiển thị.

  • tất cả mọi người : Nếu bạn muốn hiển thị thiết kế của mình cho tất cả người dùng WidgetClub, bạn có thể đặt mã lời mời thành "Công khai". Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng mã lời mời làm URL nếu bạn muốn chia sẻ một bài đăng cụ thể trên WidgetClub với bạn bè của mình.
  • "Chỉ lời mời" : Bạn có thể chia sẻ mã lời mời với một số người có giới hạn và yêu cầu họ nhập mã đó vào WidgetClub để truy cập bài đăng. Miễn là mã mời không bị rò rỉ, những người dùng WidgetClub khác sẽ không thể truy cập được.
  • "Only me" : Chỉ có bạn mới có thể xem bài viết. Gần giống như một bản nháp!

Những bài viết liên quan