Ứng dụng Hình nền của WidgetClub - Tùy chỉnh điện thoại của bạn với chủ đề, biểu tượng và tiện ích mỹ thuật

tùy chỉnh màn hình chính dễ dàng với các widget, hình nền độc đáo,
biểu tượng ứng dụng hơn bao giờ hết. Hãy tham gia câu lạc bộ của chúng tôi!

AppStoreGooglePlay

Bạn có thể khám phá mục yêu thích của bạn sớm!

Có rất nhiều mẫu màn hình chính đích thực ở đây!
Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chính của mình trong vòng vài giây bằng cách sử dụng mẫu gói Tất cả trong đó, bao gồm hình nền, biểu tượng, tiện ích mà người sáng tạo đích thực đã tạo.

Dễ dàng phân phối các thiết kế của riêng bạn

Bạn có thể tạo màn hình chính phù hợp với bạn bè và các cặp đôi.
Với tính năng mã lời mời, bạn có thể chia sẻ thiết kế ban đầu của mình chỉ với một số lượng thành viên hạn chế. Ở chế độ công khai, thiết kế của bạn sẽ được phân phối cho mọi người trên toàn thế giới và có khả năng mọi người trên toàn thế giới sẽ sử dụng nó.

Ý tưởng màn hình khóa màn hình chính

Ý tưởng hình nền màn hình chính

WidgetClub SHOP