WidgetClub
❤️ 99 👁 7,747

Ý tưởng hình nền động

Merguez7189
Merguez7189
Nhận hình nền sống này

thiết bị hỗ trợ

thiết bị Android có Android 9 trở lên
iPhone/iPad chạy iOS 17 trở lên

Cách đặt hình nền

1 Tải xuống ứng dụng dành riêng cho việc tùy chỉnh màn hình chính (miễn phí)

Để đặt hình nền động này, bạn cần có một ứng dụng tùy chỉnh đặc biệt! Vui lòng tải xuống ứng dụng trước!
\Nhấn vào đây!/
Tải xuống ứng dụng WidgetClub

2 Sau khi tải xuống ứng dụng, hãy quay lại trang này và nhấn vào nút bên dưới.

\Nhấn vào đây!/
Nhận hình nền sống

3 Nhấn vào nút “Đặt” trên trang cài đặt để tải hình nền xuống.

Cách đặt hình nền động

4 Đặt hình nền làm màn hình khóa như bình thường. Đảm bảo rằng nút phát lại Live Photo được bật trên màn hình chỉnh sửa màn hình khóa, sau đó nhấn vào nút “Xong”.

Hình nền sẽ không hoạt động trừ khi nút phát được bật! Nếu nó không có hiệu lực sau khi bạn nhấn vào nút phát, bạn có thể đặt lại hình nền mà không gặp vấn đề gì.

Cách chơi hình nền động

5 Hoàn thành! Hình nền bây giờ sẽ di chuyển mỗi khi bạn nhấn vào nút nguồn.

Nếu nó không hoạt động hoặc nếu bạn muốn tùy chỉnh cài đặt chi tiết hơn, hãy xem phần này!

1 Tải xuống ứng dụng dành riêng cho việc tùy chỉnh màn hình chính (miễn phí)

Để đặt hình nền động này, bạn cần có một ứng dụng tùy chỉnh đặc biệt! Vui lòng tải xuống ứng dụng trước!
\Nhấn vào đây!/
Tải xuống ứng dụng WidgetClub

2 Sau khi tải xuống ứng dụng, hãy quay lại trang này và nhấn vào nút bên dưới.

\Nhấn vào đây!/
Nhận hình nền sống

3 Nhấn vào nút “Đặt” trên trang cài đặt để tải hình nền xuống.

Cách đặt hình nền động


Màn hình chính phổ biến

Gói biểu tượng phổ biến

Tiện ích phổ biến

Màn hình khóa phổ biến

Hình nền phổ biến

Hình nền sống phổ biến