WidgetClub

Hướng dẫn sử dụng tiện ích âm nhạc

WidgetClub

Bạn cần một ứng dụng chuyên dụng để tùy chỉnh màn hình chính theo phong cách! Đây là phiên bản cuối cùng của ứng dụng trang phục có tất cả các chất liệu trang phục!

Kiểm tra ứng dụng này

Chúng tôi đã tổng hợp các câu hỏi thường gặp về tiện ích âm nhạc 🙇‍♀️

Xin lưu ý rằng nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên có thể có một số khu vực không thân thiện với người dùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện. Cảm ơn sự thông cảm của bạn 🙇‍♀️

Ai có thể sử dụng tiện ích âm nhạc

Những cá nhân sau đây có thể sử dụng tiện ích âm nhạc:

  • Những người đã cập nhật lên iOS 17
  • Thành viên của gói cao cấp WidgetClub
  • Những người có dữ liệu khi nhấn vào nút "Thư viện" trong Apple Music (đã đăng ký Apple Music, trước đó đã mua nhạc trên Apple Music hoặc đã chuyển dữ liệu nhạc sang iPhone của họ từ máy tính hoặc các nguồn khác).

Cách sử dụng tiện ích âm nhạc (Sau khi cài đặt)

1.Tap vào nút phát của tiện ích.

2.Mặc dù nhạc thường bắt đầu phát theo mặc định, nhưng nếu không, hãy mở Apple Music.

3.Mở "Thư viện" trong Apple Music và phát một bài hát.

4.Sau đó, chạm vào khung của tiện ích để làm mới nó.

5. Ảnh bìa và tiêu đề của bài hát đang phát sẽ được hiển thị.

Bạn có thể thay đổi bài hát đang được phát bằng nút “Bỏ qua” và “Phát” của tiện ích!

Chức năng cơ bản của Widget đã cài đặt

Chức năng của tiện ích này thay đổi tùy theo vị trí bạn chạm vào.

Nút Phát/Tạm dừng : Bắt đầu hoặc dừng phát lại bài hát. Nút Quay lại/Bỏ qua : Phát lại bài hát từ đầu hoặc phát bài hát trước đó hoặc tiếp theo trong danh sách phát. Vùng màu đỏ : Nhấn vào đây sẽ đưa bạn đến trang danh sách phát trong WidgetClub, nơi bạn có thể phát danh sách phát khác. Vùng màu xanh lam : Nhấn vào đây cho phép bạn cập nhật thông tin của tiện ích.

Ví dụ: nếu bài hát hiện đang phát và cách hiển thị của tiện ích khác nhau, việc nhấn vào đây sẽ buộc cập nhật thông tin của tiện ích.

Hình ảnh số 1 về Hướng dẫn sử dụng tiện ích âm nhạc

Điểm cần lưu ý

Do những hạn chế về tiện ích của Apple, dữ liệu có thể không được cập nhật theo thời gian thực trong các trường hợp sau:

Nếu bạn thay đổi bài hát trực tiếp trong Apple Music chứ không phải thông qua tiện ích, tiện ích có thể không phản ánh thay đổi ngay lập tức.

Trong những trường hợp như vậy, hãy nhấn vào vùng màu xanh lam của tiện ích để nhắc cập nhật.

(Đối với các tiện ích có kích thước nhỏ không có vùng màu xanh lam, hãy thử nhấn vào nút phát nhiều lần.)

Danh sách phát là gì?

Danh sách phát cho phép bạn tìm kiếm và phát các danh sách phát khác nhau trong WidgetClub mà không cần mở Apple Music.

Ví dụ: nhấn vào "Vùng màu đỏ" nói trên sẽ đưa bạn đến trang danh sách phát, nơi bạn có thể tìm kiếm và phát các danh sách phát hoặc nghệ sĩ khác nhau.

Bạn có thể yêu thích danh sách phát mà bạn nghe thường xuyên bằng cách nhấn nút "♡".

Sau khi thêm tiện ích, tôi nhận được thông báo "Vui lòng kiểm tra thỏa thuận của Apple". Tôi nên làm gì?

Vui lòng kiểm tra những điều sau 🙇‍♀️:

Khởi chạy ứng dụng Apple Music và xác nhận xem bạn đã đăng ký Apple Music hay bạn đã tải xuống dữ liệu.