WidgetClub

Cách truyền dữ liệu khi bạn cập nhật kiểu điện thoại thông minh

WidgetClub

Bạn cần một ứng dụng chuyên dụng để tùy chỉnh màn hình chính theo phong cách! Đây là phiên bản cuối cùng của ứng dụng trang phục có tất cả các chất liệu trang phục!

Kiểm tra ứng dụng này

Nếu bạn đã thay đổi kiểu thiết bị của mình và muốn chuyển dữ liệu Bộ sưu tập của tôi và dữ liệu mua hàng của thiết bị cũ sang thiết bị mới, bạn có thể chuyển dữ liệu bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới.

Sự chuẩn bị

- Máy cũ bạn đã từng sử dụng

- Thiết bị mới

- Gmail hoặc ID Apple

thủ tục di trú

1. mở WidgetClub trên thiết bị cũ của bạn có kết nối internet, chẳng hạn như Wi-Fi.

2. Nhấn vào nút "Hồ sơ"> "Cài đặt⚙" và nhấn "Đăng nhập".

3. Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng Tài khoản Google hoặc ID Apple của mình.

(Nếu bạn đang chuyển từ iPhone sang Android hoặc từ Android sang iPhone, vui lòng chọn Tài khoản Google)

4.Tiếp theo, mở WidgetClub trên thiết bị mới của bạn.

5. Nhấn nút "Hồ sơ"> "Cài đặt⚙" và nhấn "Đăng nhập". 4.

6. đăng nhập bằng chính tài khoản mà bạn đã đăng nhập trước đó ở BƯỚC 6

7. bây giờ bạn có thể xem dữ liệu từ thiết bị cũ trên thiết bị mới của mình!

Nếu bạn muốn khôi phục trạng thái Gói cao cấp

Nếu bạn đang sử dụng Gói cao cấp, hãy nhấn vào "Khôi phục giao dịch mua" trên màn hình "Cài đặt" để khôi phục trạng thái thành viên Cao cấp của bạn.