WidgetClub

[iOS]Widgetar uppdaterades inte i realtid

WidgetClub

Du behöver en dedikerad app för att anpassa din hemskärm med stil! Detta är den definitiva versionen av utklädningsappen som har allt utklädningsmaterial!

Kolla den här appen

Widgetarna kan sluta uppdateras när uppdateringsgränsen för widgeten som definierats av Apple nås.

Apple definierar uppdateringsgränsen för widgetarna till mellan 40 gånger och 70 gånger.

Därför, om gränsen för widgetuppdateringar överskrids, kan widgetkonfigurationen bli framgångsrik, men det kan förekomma förseningar i widgetuppdateringar etc. Förstå detta.

Vad ska man göra om uppdateringarna försenas

  • Ta bort onödiga widgets från startskärmen och vänta en dag.
  • Sluta ställa in eller uppdatera widgets för en dag.
  • Uppdateringsbegränsningen kommer att lösas inom 24 timmar, så lämna den och vänta.

  • Sluta ställa in eller uppdatera widgets för en dag.