WidgetClub

[iOS]Widgeti se nisu ažurirali u stvarnom vremenu

WidgetClub

Trebate namjensku aplikaciju da prilagodite svoj početni zaslon sa stilom! Ovo je konačna verzija aplikacije za odijevanje koja sadrži sve materijale za odijevanje!

Provjerite ovu aplikaciju

Widgeti se mogu prestati ažurirati kada se dosegne ograničenje ažuriranja widgeta koje je odredio Apple.

Apple definira ograničenje ažuriranja widgeta između 40 i 70 puta.

Stoga, ako je ograničenje ažuriranja widgeta premašeno, konfiguracija widgeta može biti uspješna, ali može doći do kašnjenja u ažuriranju widgeta itd. Molimo vas da ovo shvatite.

Što učiniti ako dođe do kašnjenja u ažuriranjima

  • Uklonite nepotrebne widgete s početnog zaslona i pričekajte jedan dan.
  • Prestanite postavljati ili ažurirati widgete na jedan dan.
  • Ograničenje ažuriranja bit će riješeno u roku od 24 sata, pa ga ostavite i pričekajte.

  • Prestanite postavljati ili ažurirati widgete na jedan dan.