WidgetClub

[iOS]Miniaplikácie sa neaktualizovali v reálnom čase

WidgetClub

Na štýlové prispôsobenie domovskej obrazovky potrebujete špeciálnu aplikáciu! Toto je konečná verzia aplikácie na obliekanie, ktorá obsahuje všetky materiály na obliekanie!

Skontrolujte túto aplikáciu

Miniaplikácie sa môžu prestať aktualizovať, keď sa dosiahne limit aktualizácie miniaplikácie definovaný spoločnosťou Apple.

Apple definuje limit aktualizácie miniaplikácií medzi 40-krát a 70-krát.

Preto, ak je prekročený limit aktualizácií miniaplikácií, konfigurácia miniaplikácie môže byť úspešná, môže však dôjsť k oneskoreniam v aktualizáciách miniaplikácií atď. Pochopte to.

Čo robiť, ak dôjde k oneskoreniu aktualizácií

  • Odstráňte nepotrebné miniaplikácie z domovskej obrazovky a počkajte deň.
  • Zastavte na jeden deň nastavovanie alebo aktualizáciu miniaplikácií.
  • Obmedzenie aktualizácie bude vyriešené do 24 hodín, preto ho nechajte a počkajte.

  • Zastavte na jeden deň nastavovanie alebo aktualizáciu miniaplikácií.