WidgetClub

[Android] Làm cách nào để tải xuống và thiết lập hình nền trên chủ đề WidgetClub?

WidgetClub

Bạn cần một ứng dụng chuyên dụng để tùy chỉnh màn hình chính theo phong cách! Đây là phiên bản cuối cùng của ứng dụng trang phục có tất cả các chất liệu trang phục!

Kiểm tra ứng dụng này

Hãy xem phim này để tìm ra cách tải xuống và thiết lập hình nền

Câu hỏi thường gặp về cài đặt hình nền

Bạn có thể tìm thấy hình nền đã tải xuống ở đâu?

Nó phụ thuộc vào ứng dụng bạn sử dụng.

Các ứng dụng được viết bên dưới này được nhóm WidgetClub kiểm tra

  • Google Photo: Đã thêm vào góc "ảnh" và nó cũng được đặt trong thư mục "Ảnh" trong Thư viện.
  • Thư viện: Đã thêm vào góc "ảnh" và bạn cũng có thể tìm thấy nó trên thư mục Ảnh trong phần Album.
  • Tệp của tôi: Đã thêm vào danh mục ảnh

Những bài viết liên quan