WidgetClub

[android] Tôi là thành viên cao cấp, nhưng ứng dụng nhận ra tôi là thành viên miễn phí

WidgetClub

Bạn cần một ứng dụng chuyên dụng để tùy chỉnh màn hình chính theo phong cách! Đây là phiên bản cuối cùng của ứng dụng trang phục có tất cả các chất liệu trang phục!

Kiểm tra ứng dụng này

Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Có vẻ như ủy quyền không hoạt động đúng cách.

Thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới để khôi phục thanh toán. Ứng dụng sẽ nhận ra bạn là thành viên cao cấp.

Cách khôi phục mua hàng của bạn

1. Mở ứng dụng WidgetClub và Chuyển đến trang cài đặt (Nhấn nút "hồ sơ"> "⚙")

2. Nhấn vào "Khôi phục”