WidgetClub

[iOS]Cách thêm tiện ích vào màn hình chính của tôi

WidgetClub

Bạn cần một ứng dụng chuyên dụng để tùy chỉnh màn hình chính theo phong cách! Đây là phiên bản cuối cùng của ứng dụng trang phục có tất cả các chất liệu trang phục!

Kiểm tra ứng dụng này

Đây là video cách thêm Widget vào màn hình chính của bạn

Kiểm tra nếu bạn muốn biết trong hướng dẫn cơ sở văn bản.

1. Chọn tiện ích bạn muốn thêm vào màn hình chính.

2. Nhấn vào nút "Đặt tiện ích"

3. Cửa sổ bật lên “Đặt tiện ích này” được hiển thị và chọn tiện ích mà bạn muốn thay thế.

4. Sau khi bạn đặt tiện ích, hãy vào Màn hình chính, chạm và giữ cho đến khi các ứng dụng rung lắc.

5. Nhấn vào "+" ở góc trên bên trái.

  • *6. Tìm kiếm và chọn “Câu lạc bộ Widget”

7. Tìm tiện ích bạn muốn đặt và nhấn "Thêm tiện ích". Xong rôi

Gợi ý! :Thanh cuộn bên dưới danh sách widget giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng tìm ra widget mới. Widget có 3 kích cỡ nhỏ, vừa và lớn. Chúng được sắp xếp thẳng hàng và bạn có thể tìm thấy tiện ích lớn hơn ở bên phải. Nếu bạn không thể tìm thấy tiện ích của mình, vui lòng vuốt từ bên này sang bên kia. (Widget có 20 khoảng trống cho mỗi kích thước.)

Nếu bạn đang tìm cách thêm tiện ích vào màn hình chính của mình thông qua mẫu, vui lòng xem youtube này!


Những bài viết liên quan