WidgetClub

כיצד להוסיף ווידג'ט קבוצתי?

WidgetClub

אתה צריך אפליקציה ייעודית כדי להתאים אישית את מסך הבית שלך בסגנון! זוהי הגרסה הסופית של אפליקציית ההלבשה שיש בה את כל חומרי ההלבשה!

בדוק את האפליקציה הזו
  1. בחר את הקבוצה שברצונך להגדיר ווידג'ט ועבור לדף פרטי הקבוצה.
  2. הקש על לחצן התפריט בפינה השמאלית העליונה של המסך.
  3. הקש על "הגדר ווידג'ט (קטן)" או "הגדר ווידג'ט (גדול)" (תלוי באיזה גודל אתה אוהב)
  4. בחר את שטח הווידג'ט והגדר את הווידג'ט.
  5. עבור למסך הבית והקש והחזק כל שטח ריק עד שתראה את האפליקציות מתנודדות.
  6. הקש על הסמל + בפינה השמאלית העליונה של המסך.
  7. הזן "widgetclub" לסרגל החיפוש, ובחר באפליקציית "WidgetClub".
  8. בחר את הווידג'ט שהגדרת בשלב 4.
  9. הכל נעשה!

אתה לא יכול להשתמש בווידג'ט קבוצתי עם חברי אנדרואיד כרגע. עכשיו אנחנו עובדים על זה!