WidgetClub

[iOS]Làm cách nào để Áp dụng chủ đề cho màn hình chính của bạn?

WidgetClub

Bạn cần một ứng dụng chuyên dụng để tùy chỉnh màn hình chính theo phong cách! Đây là phiên bản cuối cùng của ứng dụng trang phục có tất cả các chất liệu trang phục!

Kiểm tra ứng dụng này

Hướng dẫn đầy đủ để tùy chỉnh màn hình chính của bạn với WidgetClub!

Vui lòng kiểm tra video hướng dẫn để tìm ra cách sử dụng nó!

Trong video hướng dẫn, chúng tôi giải thích

  • [00:08] Cách thêm tiện ích vào màn hình chính qua chủ đề
  • [01:22] Cách đặt hình nền cho màn hình chính qua chủ đề
  • [01:44] Cách đổi icon ứng dụng về màn hình chính qua theme(tự động thêm tính năng)
  • [03:04] Cách thay đổi biểu tượng ứng dụng bằng ứng dụng phím tắt
  • [03:55] cách xóa biểu tượng cũ khỏi màn hình chính

Những bài viết liên quan