WidgetClub

Cách đặt ứng dụng khởi chạy khi bạn nhấn vào tiện ích

WidgetClub

Bạn cần một ứng dụng chuyên dụng để tùy chỉnh màn hình chính theo phong cách! Đây là phiên bản cuối cùng của ứng dụng trang phục có tất cả các chất liệu trang phục!

Kiểm tra ứng dụng này

Tính năng mới kể từ phiên bản 3.2.0!

Khi bạn nhấn vào một tiện ích, WidgetClub sẽ mở cho người dùng miễn phí, nhưng nếu bạn là thành viên cao cấp, giờ đây bạn có thể chọn ứng dụng hoặc trang web sẽ mở khi bạn nhấn vào tiện ích!

trường hợp sử dụng

  • Bạn có thể đặt ứng dụng lịch biểu mở khi nhấn vào tiện ích lịch trình để đặt lịch trình của mình chi tiết hơn!!!
  • Đặt URL trang đầu YouTube của người nổi tiếng yêu thích của bạn để mở khi bạn nhấn vào tiện ích ảnh!

(Chọn "Mở URL" và chỉ định URL YouTube để mở! )

Làm thế nào để thiết lập

Làm thế nào để thiết lập nó là dễ dàng! Chỉ cần chọn ứng dụng trong các vị trí cài đặt tiện ích xuất hiện khi bạn nhấn vào nút cài đặt tiện ích!


Nếu bạn được yêu cầu thiết lập với ứng dụng phím tắt

Để mở một số ứng dụng, bạn cần chuyển qua ứng dụng phím tắt do các giới hạn về thông số kỹ thuật của Apple 😭!

Nếu bạn nhận được một màn hình như bên dưới, bạn sẽ cần thiết lập nó thông qua ứng dụng Phím tắt, hãy xem video để thiết lập nó!


cho iOS16

cho iOS 15