WidgetClub

[Android]Làm cách nào để tải phông chữ lên WidgetClub?

WidgetClub

Bạn cần một ứng dụng chuyên dụng để tùy chỉnh màn hình chính theo phong cách! Đây là phiên bản cuối cùng của ứng dụng trang phục có tất cả các chất liệu trang phục!

Kiểm tra ứng dụng này

Xin lưu ý:Vui lòng tự chịu rủi ro khi sử dụng tính năng tải lên phông chữ!

Trong một số widget, chúng tôi đã thay thế các phông chữ tương tự vì một số phông chữ trong một số widget không được phép sử dụng cho mục đích thương mại. Nếu bạn muốn thay đổi phông chữ, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới.

  1. Nhấn vào nút "+"
  2. Nhấn "Tìm kiếm phông chữ "xxx""
  3. Trình duyệt của bạn sẽ được mở và hiển thị kết quả tìm kiếm phông chữ.
  4. Tải xuống phông chữ bạn thực sự muốn áp dụng. (Bạn có thể sử dụng ZIP, OTF, TTF) Hãy cẩn thận đừng để điện thoại thông minh của bạn bị nhiễm vi-rút & một số phông chữ yêu cầu trả phí
  5. Nhấn vào nút "" tải lên phông chữ" và chọn các tệp bạn đã tải xuống ở bước 4.
  6. Nếu phông chữ của bạn được tải lên đúng cách, phông chữ sẽ được hiển thị ở phần lớn bên trái của danh sách phông chữ.