WidgetClub

[Android]چگونه به تم در WidgetClub تغییر دهیم؟

WidgetClub

برای سفارشی کردن صفحه اصلی خود به یک برنامه اختصاصی نیاز دارید! این نسخه قطعی برنامه لباس پوشیدن است که تمام مواد آرایشی را دارد!

این برنامه را بررسی کنید

لطفا توجه داشته باشید؛

・عملکرد ممکن است بسته به مدل گوشی هوشمند و برنامه خانگی و برنامه راه‌انداز شما متفاوت باشد. اما عملیات کلی یکسان است.

・لطفاً شبکه برنامه صفحه اصلی را به درستی تنظیم کنید. ما 4 × 5، 4 × 6 را توصیه می کنیم.

・اگر پس از تنظیم ویجت در صفحه اصلی خود، "برنامه اصلی" را تغییر دهید، ویجت ناپدید می شود. مراقب باش.


مقالات مرتبط