WidgetClub
レトロLịch ý tưởng widget[NtigvNElUlA0Y1xSOIAk]
❤️ 0 👁 7

レトロ

Magnitude1820
Magnitude1820
Nhận tiện ích này

Mô tả tiện ích
Tiện ích Lịch [NtigvNElUlA0Y1xSOIAk] này là tiện ích có chủ đề Hợp thời trang. Tiện ích này được đăng bởi Magnitude1820 trên 2023/09/23 17:51:53. Bạn có thể thiết lập nó bằng cách tải xuống ứng dụng tùy chỉnh điện thoại thông minh ”WidgetClub” cho iPhone và Android. Để biết hướng dẫn chi tiết, vui lòng xem phần giải thích ở cuối bài viết này!
loại tiện ích
Lịch
thẻ

Cách thêm tiện ích

1 Tải xuống ứng dụng tùy chỉnh Màn hình chính “WidgetClub”

Để thiết lập một tiện ích thời trang, bạn cần có một ứng dụng chuyên dụng! Tất cả các thiết kế tiện ích được hiển thị ở đây đều có sẵn trên WidgetClub, vì vậy hãy tải xuống ứng dụng này trước tiên!
Tải xuống ứng dụng WidgetClub

2 Mở ứng dụng, nhấn vào thiết kế bạn thích trong tab “Tiện ích con” và nhấn vào nút “Đặt”!

Set widget

3 Không gian cài đặt tiện ích con sẽ được hiển thị, vì vậy vui lòng thay thế tiện ích con.

Set widget

Có 20 khoảng trống cho mỗi widget kích thước nhỏ, vừa và lớn. Hãy nhớ tên của widget (chẳng hạn như “Small #02”) mà bạn đặt sẽ hữu ích khi bạn thêm widget trên màn hình chính!

4 Quay lại màn hình chính và thêm tiện ích vào màn hình chính của bạn!

Video sau hướng dẫn cách thiết lập tiện ích một cách dễ hiểu! Một số phần hơi khó hiểu, vì vậy vui lòng xem video khi bạn thực hiện quá trình thiết lập!
Youtube

Nếu bạn gặp sự cố khi thiết lập hoặc muốn tùy chỉnh thêm, hãy xem các bài viết này.

1 Tải xuống ứng dụng tùy chỉnh Màn hình chính “WidgetClub”

Để thiết lập một tiện ích thời trang, bạn cần có một ứng dụng chuyên dụng! Tất cả các thiết kế tiện ích được hiển thị ở đây đều có sẵn trên WidgetClub, vì vậy hãy tải xuống ứng dụng này trước tiên!
Tải xuống ứng dụng WidgetClub

2 Mở ứng dụng, nhấn vào thiết kế bạn thích trong tab “Tiện ích con” và nhấn vào nút “Đặt”!

Set widget

3 Không gian cài đặt tiện ích con sẽ được hiển thị, vì vậy vui lòng thay thế tiện ích con.

Set widget

Có 20 khoảng trống cho mỗi widget kích thước nhỏ, vừa và lớn. Hãy nhớ tên của widget (chẳng hạn như “Small #02”) mà bạn đặt sẽ hữu ích khi bạn thêm widget trên màn hình chính!

4 Quay lại màn hình chính và thêm tiện ích vào màn hình chính của bạn!

Video sau hướng dẫn cách thiết lập tiện ích một cách dễ hiểu! Một số phần hơi khó hiểu, vì vậy vui lòng xem video khi bạn thực hiện quá trình thiết lập!
Youtube

Nếu bạn gặp sự cố khi thiết lập hoặc muốn tùy chỉnh thêm, hãy xem các bài viết này.


thiết bị hỗ trợ

thiết bị Android có Android 9 trở lên
iPhone/iPad chạy iOS 15 trở lên

Tiện ích lịch

Màn hình chính phổ biến

Gói biểu tượng phổ biến

Tiện ích phổ biến

Màn hình khóa phổ biến

Hình nền phổ biến

Hình nền sống phổ biến