WidgetClub

[iOS]Cách chuyển đổi đơn vị thời tiết

WidgetClub

Bạn cần một ứng dụng chuyên dụng để tùy chỉnh màn hình chính theo phong cách! Đây là phiên bản cuối cùng của ứng dụng trang phục có tất cả các chất liệu trang phục!

Kiểm tra ứng dụng này

Bạn có thể thay đổi đơn vị thời tiết thành độ F và độ C.

  1. Cách thay đổi đơn vị thời tiết từ màn hình cài đặt
  • Đi tới màn hình Cài đặt (Nhấn vào menu “Hồ sơ” và nhấn vào nút ⚙ ở góc trên bên phải)
  • Nhấn vào “Hiển thị đơn vị nhiệt độ” và chọn độ F hoặc độ C.
    1. Cách thay đổi đơn vị thời tiết từ màn hình cài đặt

Hình ảnh số 1 của [iOS]Cách chuyển đổi đơn vị thời tiết

  • Cách thay đổi đơn vị thời tiết từ tiện ích cài đặt
  • Nhấn vào “Đặt” trên tiện ích thời tiết
  • Khe cài đặt tiện ích sẽ hiển thị, vui lòng chọn đơn vị thời tiết trước khi bạn nhấn vào khe cài đặt tiện ích để thay thế.
  • Vui lòng nhấn vào khe cài đặt tiện ích. Đơn vị thời tiết sẽ áp dụng cho tiện ích này.
Hình ảnh số 1 của [iOS]Cách chuyển đổi đơn vị thời tiết

  • Cách thay đổi đơn vị thời tiết từ tiện ích cài đặt