WidgetClub

[iOS] Živá tapeta nefunguje správně

WidgetClub

Pro stylové přizpůsobení domovské obrazovky potřebujete speciální aplikaci! Toto je definitivní verze aplikace pro oblékání, která obsahuje všechny materiály pro oblékání!

Zkontrolujte tuto aplikaci

Pokud živá tapeta nefunguje správně

Řešení 1: Zkontrolujte, zda je tlačítko Přehrát ZAPNUTO

Na obrazovce úprav pro nastavení zamykací obrazovky zkontrolujte, zda je tlačítko 'Play' zapnuté! Můžete jej zapnout a vypnout klepnutím.

Obrázek č. 1 živé tapety [iOS] nefunguje správně

Chcete-li zkontrolovat tento stav, přejděte na obrazovku úprav uzamčené obrazovky podle následujících kroků:

  1. Zobrazte zamykací obrazovku iPhonu a dlouze stiskněte obrazovku prstem.
  2. Klepněte na 'Přizpůsobit'.
  3. Vyberte 'Zamknout obrazovku'.

Zobrazí se obrazovka úprav.


Řešení 2: Vyzkoušejte jiný formát živé tapety

Pokud se tapeta nepřehraje, i když je tlačítko přehrávání ZAPNUTO, může to být způsobeno tím, že pohyb ve videu je příliš jemný na to, aby jej iPhone detekoval. V tomto případě si musíte stáhnout jiný formát živé tapety.

1. Vraťte se na obrazovku úprav živé tapety nebo stránku nastavení WidgetClubu

Obrázek č. 2 živé tapety [iOS] nefunguje správně

2. Klepněte na „Stáhnout jiný formát živé tapety“ a zkuste tapetu nastavit znovu.

Obrázek č. 3 živé tapety [iOS] nefunguje správně

Obrázek jiného formátu bude mít kolem sebe šedý rámeček. Při nastavování tapety můžete upravit přiblížení tak, aby se na zamykací obrazovce zobrazoval šedý rámeček.

Obrázek č. 4 [iOS] Živá tapeta nefunguje správně

Pokud se část vytvořené živé tapety zdá rozbitá

Pokud části živé tapety vypadají zubaté nebo rozbité, může to být způsobeno tím, že pohyb ve videu je příliš rychlý na to, aby jej iPhone správně převedl.

(Například taneční video BTS nebylo možné správně převést kvůli jejich rychlým pohybům 😢)

Řešení: Zpomalte rychlost na obrazovce pro úpravu živé tapety a stáhněte si ji znovu

Pokud se tapeta zdá rozbitá, zkuste na obrazovce úprav videa vybrat možnost „Pomalejší“. To by mohlo problém vyřešit. Zkuste to prosím!

Obrázek č. 5 [iOS] Živá tapeta nefunguje správně

(Nastavení na „Pomalejší“ umožnilo bez problémů převést taneční video BTS na živou tapetu!)

Často kladené otázky a požadavky

Živá tapeta se přehrává pomaleji než původní video

Vzhledem k omezením ovládání iPhonu se to zdá být něco, co nelze ovládat 😢

Chcete zobrazovat delší videa

V iOS17 není nastavení delších videí možné 🙅‍♀️ Živá videa, která lze nastavit na zamykací obrazovce, jsou omezena na přibližně 2,5 sekundy pohybu a musí být ve formátu Live Photo!

Budeme i nadále přidávat další funkce, protože Apple zavádí nové funkce nebo ruší omezení, takže si vaší podpory velmi vážíme.