WidgetClub

Giới thiệu về Widget Club Premium (Đăng ký)

WidgetClub

Bạn cần một ứng dụng chuyên dụng để tùy chỉnh màn hình chính theo phong cách! Đây là phiên bản cuối cùng của ứng dụng trang phục có tất cả các chất liệu trang phục!

Kiểm tra ứng dụng này

“Thành viên Premium của Câu lạc bộ Widget là gì?

“Thành viên Premium của Câu lạc bộ Widget” là những người dùng đã đăng ký dịch vụ Premium của chúng tôi.

Các thành viên kiếm được nhiều mẫu cao cấp tuyệt vời một cách dễ dàng, trải nghiệm thoải mái trên Widget Club.

Khám phá tất cả các lợi ích

  • Nhận tất cả các mẫu cao cấp bao gồm cả quảng cáo của họa sĩ minh họa nổi tiếng
  • Miễn phí từ Quảng cáo
  • Tự động đặt tất cả các biểu tượng vào màn hình chính
  • Trong thời gian đăng ký, Bạn có thể tận hưởng các tiện ích cao cấp như tiện ích thời tiết.

Các kế hoạch

Kế hoạch
kế hoạch mãi mãi $124,99 Không cần đăng ký, chỉ cần thanh toán một lần
Kế hoạch hằng năm $24,49 GIẢM GIÁ 79% $2,04 / tháng
Kế hoạch hàng tháng 9,99 đô la

Tôi có thể nhận tiền hoàn lại không?

Do tính chất của sản phẩm, hàng trả lại không thể được chấp nhận về nguyên tắc. Vui lòng sử dụng nó trước sau khi xác nhận.

Có thể hoàn lại tiền nếu việc mua hàng là không cố ý, chẳng hạn như việc mua hàng do con bạn thực hiện. Để yêu cầu hoàn lại tiền, vui lòng liên hệ với Apple qua liên kết bên dưới;


Cách hủy đăng ký trên Widget Club

Nếu bạn đang sử dụng sản phẩm của Apple, vui lòng kiểm tra quy trình trong

. Xin lưu ý: Một số tiện ích bao gồm tiện ích thời tiết sẽ không còn được hiển thị khi đăng ký của bạn kết thúc.

Giới thiệu về việc hủy đăng ký từ Apple

Hầu hết các đăng ký tự động gia hạn trừ khi bạn hủy chúng. Nếu hủy đăng ký trả phí, bạn có thể tiếp tục sử dụng đăng ký cho đến ngày thanh toán tiếp theo. Nếu hủy trong thời gian dùng thử miễn phí, bạn có thể mất quyền truy cập vào đăng ký ngay lập tức.

Nếu bạn đã đăng ký dùng thử miễn phí hoặc giảm giá và không muốn gia hạn, hãy hủy đăng ký đó ít nhất 24 giờ trước khi thời gian dùng thử kết thúc.