WidgetClub

[iOS] Cách thiết lập sau khi mua hàng tại SHOP

WidgetClub

Bạn cần một ứng dụng chuyên dụng để tùy chỉnh màn hình chính theo phong cách! Đây là phiên bản cuối cùng của ứng dụng trang phục có tất cả các chất liệu trang phục!

Kiểm tra ứng dụng này

Xin giới thiệu với các bạn các bước thiết lập sau khi mua hàng trên WidgetClub Shop.

1.Kiểm tra email của bạn và sao chép mã nối tiếp

Sau khi thanh toán hoàn tất, bạn sẽ nhận được email từ WidgetClub (

) theo địa chỉ email bạn đã nhập khi thanh toán.

Sao chép mã nối tiếp được liệt kê trong email.

2.(Nếu chưa tải) Tải ứng dụng WidgetClub

Từ trang tải xuống bên dưới, tải xuống ứng dụng WidgetClub.

3.Nhập mã mời

Trước tiên, hãy mở ứng dụng WidgetClub, nhấn vào nút '🎁 (Mã lời mời)' ở trên cùng bên phải, nhập mã sê-ri bạn đã sao chép trước đó và nhấn vào nút 'Xác nhận'.

4.Chọn mục bạn muốn đặt

Từ các mục bạn muốn mua, chọn mục bạn muốn đặt. Phương pháp thiết lập khác nhau đối với từng mục, vì vậy vui lòng kiểm tra các phương pháp thiết lập chi tiết sau đây.