WidgetClub
鉂わ笍 2,790 馃憗 165,093

blue aesthetic home screen theme馃挋

Emma
Emma
讛转讗诐 讗讬砖讬转 讗转 诪住讱 讛讘讬转

讻讬爪讚 诇讛转讗讬诐 讗讬砖讬转 讗转 诪住讱 讛讘讬转 砖诇讱

1 讛讜专讚 讗转 讗驻诇讬拽爪讬讬转 讛讛转讗诪讛 讛讗讬砖讬转 砖诇 诪住讱 讛讘讬转 砖诇 "WidgetClub".

讗转讛 爪专讬讱 讗驻诇讬拽爪讬讬转 讛转讗诪讛 讗讬砖讬转 砖诇 诪住讱 讛讘讬转 讻讚讬 诇讛转拽讬谉 讜讜讬讚讙'讟讬诐, 诇砖谞讜转 住诪诇讬 讗驻诇讬拽爪讬讛. 讗谞讗 讛讜专讚 讗转 讗驻诇讬拽爪讬讬转 WidgetClub. 讻诇 讛注讬爪讜讘讬诐 讛诪讜爪讙讬诐 讻讗谉 讝诪讬谞讬诐 讘-WidgetClub.
讛讜专讚 讗转 讗驻诇讬拽爪讬讬转 WidgetClub

2 驻转讞 讗转 讛讗驻诇讬拽爪讬讛, 讘讞专 讗转 讛谞讜砖讗 讛诪讜注讚祝 注诇讬讱 诇诪住讱 讛讘讬转 讘诇砖讜谞讬转 "谞讜砖讗" 讜讛拽砖 注诇 "讛讙讚专"

Set Thema

讻砖转驻转讞 讗转 讛讗驻诇讬拽爪讬讛 转专讗讛 专砖讬诪讛 砖诇 注专讻讜转 谞讜砖讗 诪讜诪诇爪讜转 诇诪住讱 讛讘讬转. 讗谞讗 讘讞专 讗转 讛谞讜砖讗 砖讘专爪讜谞讱 诇砖谞讜转, 讜讛拽砖 注诇 讻驻转讜专 "讛讙讚专"!

3 诪住讱 讛讛讙讚专讛 谞驻转讞, 讗谞讗 讛讙讚专 讻诇 讜讜讬讚讙'讟, 讟驻讟 讜讗讬讬拽讜谞讬 讗驻诇讬拽爪讬讛.

讛住专讟讜谉 诇诪讟讛 诪住讘讬专 讻讬爪讚 诇讛讙讚讬专 讻诇 讜讜讬讚讙'讟 讜讗讬讬拽讜谞讬 讗驻诇讬拽爪讬讛 讘爪讜专讛 拽诇讛 诇讛讘谞讛! 讞诇拽讬诐 诪住讜讬诪讬诐 拽爪转 拽砖讬诐 诇讛讘谞讛, 讗讝 讗谞讗 讘讚讜拽 讗转 讛住专讟讜谉.
Youtube

讗诐 讗转讛 诪转拽砖讛 诇讛讙讚讬专 讗讜转讜 讗讜 专讜爪讛 讛转讗诪讛 讗讬砖讬转 谞讜住驻转, 注讬讬谉 讘诪讗诪专讬诐 讗诇讛.

1 讛讜专讚 讗转 讗驻诇讬拽爪讬讬转 讛讛转讗诪讛 讛讗讬砖讬转 砖诇 诪住讱 讛讘讬转 砖诇 "WidgetClub".

讗转讛 爪专讬讱 讗驻诇讬拽爪讬讬转 讛转讗诪讛 讗讬砖讬转 砖诇 诪住讱 讛讘讬转 讻讚讬 诇讛转拽讬谉 讜讜讬讚讙'讟讬诐, 诇砖谞讜转 住诪诇讬 讗驻诇讬拽爪讬讛. 讗谞讗 讛讜专讚 讗转 讗驻诇讬拽爪讬讬转 WidgetClub. 讻诇 讛注讬爪讜讘讬诐 讛诪讜爪讙讬诐 讻讗谉 讝诪讬谞讬诐 讘-WidgetClub.
讛讜专讚 讗转 讗驻诇讬拽爪讬讬转 WidgetClub

2 驻转讞 讗转 讛讗驻诇讬拽爪讬讛, 讘讞专 讗转 讛谞讜砖讗 讛诪讜注讚祝 注诇讬讱 诇诪住讱 讛讘讬转 讘诇砖讜谞讬转 "谞讜砖讗" 讜讛拽砖 注诇 "讛讙讚专"

Set Thema

讻砖转驻转讞 讗转 讛讗驻诇讬拽爪讬讛 转专讗讛 专砖讬诪讛 砖诇 注专讻讜转 谞讜砖讗 诪讜诪诇爪讜转 诇诪住讱 讛讘讬转. 讗谞讗 讘讞专 讗转 讛谞讜砖讗 砖讘专爪讜谞讱 诇砖谞讜转, 讜讛拽砖 注诇 讻驻转讜专 "讛讙讚专"!

3 诪住讱 讛讛讙讚专讛 谞驻转讞, 讗谞讗 讛讙讚专 讻诇 讜讜讬讚讙'讟, 讟驻讟 讜讗讬讬拽讜谞讬 讗驻诇讬拽爪讬讛.

讛住专讟讜谉 诇诪讟讛 诪住讘讬专 讻讬爪讚 诇讛讙讚讬专 讻诇 讜讜讬讚讙'讟 讜讗讬讬拽讜谞讬 讗驻诇讬拽爪讬讛 讘爪讜专讛 拽诇讛 诇讛讘谞讛! 讞诇拽讬诐 诪住讜讬诪讬诐 拽爪转 拽砖讬诐 诇讛讘谞讛, 讗讝 讗谞讗 讘讚讜拽 讗转 讛住专讟讜谉.
Youtube

讗诐 讗转讛 诪转拽砖讛 诇讛讙讚讬专 讗讜转讜 讗讜 专讜爪讛 讛转讗诪讛 讗讬砖讬转 谞讜住驻转, 注讬讬谉 讘诪讗诪专讬诐 讗诇讛.


诪讻砖讬专 转诪讬讻讛

诪讻砖讬专 讗谞讚专讜讗讬讚 注诐 讗谞讚专讜讗讬讚 9 讜诪注诇讛
讗讬讬驻讜谉/讗讬讬驻讚 注诐 iOS 15 讜诪注诇讛

住诪诇讬 讗驻诇讬拽爪讬讛 讻诇讜诇讬诐: 30 讗讬讬拽讜谞讬诐

讬讬砖讜诪讜谞讬诐 讻诇讜诇讬诐


讻旨职讞讜止诇 诪住讱 讘讬转 讗住转讟讬

Light blue 诪住讱 讘讬转 讗住转讟讬

驻旨址住讟值诇 诪住讱 讘讬转 讗住转讟讬

砖讈指诪址讬执诐 诪住讱 讘讬转 讗住转讟讬

Feminin 诪住讱 讘讬转 讗住转讟讬

讗讜驻谞转讬 诪住讱 讘讬转 讗住转讟讬

注谞谉 诪住讱 讘讬转 讗住转讟讬

Created by
Emma
widget club customer support
https://widget-club.com

诪住讱 讘讬转 驻讜驻讜诇专讬

Iconpack 驻讜驻讜诇专讬

讬讬砖讜诪讜谉 驻讜驻讜诇专讬

诪住讱 谞注讬诇讛 驻讜驻讜诇专讬

讟驻讟 驻讜驻讜诇专讬

讟驻讟 讞讬 驻讜驻讜诇专讬